Start

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Szkolny konkurs matematyczny „Matematyka wokół nas” 2019 rozstrzygnięty

Protokół z przebiegu i podsumowania szkolnego konkursu matematycznego

„Matematyka wokół nas” rozstrzygniętego dnia 13.05.2019r.

 

Szkolny konkurs matematyczny „Matematyka wokół nas” odbył się w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, poszerzenie wiedzy na temat otaczającego świata, doskonalenie zdolności poznawczych.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej o tematyce: „Matematyka wokół Nas” wyłącznie z figur geometrycznych oraz liczb.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III oraz klasy IV - VIII.

Poprawiony (poniedziałek, 20 maja 2019 07:41)

Więcej…

 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

W dniu 09.05.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach pod opieką p. Marzeny Brodaczewskiej uczestniczyli w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie i zajęli I miejsce w II kategorii wiekowej.

W turnieju mogli uczestniczyć uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych:

-        Grupa I – uczniowie w wieku 10- 12 lat

-        Grupa II – uczniowie powyżej 13 roku życia.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych.
  3. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  4. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  5. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyna w składzie:

Poprawiony (niedziela, 19 maja 2019 16:52)

Więcej…

 

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

W miesiącu marcu w naszej szkole ogłoszony został IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „BEZPIECZNIE NA WSI: MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych miał na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Konkurs organizowany był w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – klasy 0 – III
II grupa – klasy IV – VIII
W naszej szkole do konkursu przystąpiło 23 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Zarek, Marzena Czerwonka, Marzena Strycharczuk, ks. Krzysztof Cyranowski postanowiła przyznać pracom następujące miejsca:

Więcej…

 
Aktualny czas
Informcje dla rodziców

 

Informacje dla rodziców naszej szkoły!!!

Losowe zdjęcie
5.r.n.im.sz...
Image Detail
Ankieta
Jaki lubisz przedmiot?
 
Bezpieczna Szkoła

Konkurs Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń