Start Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Marta Tryniecka

 

Pedagog szkolny to osoba, która w szkole uzupełnia,
pogłębia i rozszerza działalność wychowawczą
prowadzoną przez nauczycieli.DROGI UCZNIU!
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • jesteś smutny
 • nie potrafisz porozumieć się z rodzicami lub z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne lub jesteś w trudnej sytuacji materialnej
 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, jak to zrobić
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

DROGI RODZICU!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim
 • masz pytania dotyczące jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić

szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych


PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ,
Z KTÓRĄ NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ!
Godziny pracy pedagoga szkolnego,
w roku szkolnym 2018/2019

 

Poniedziałek      800 - 1230

Wtorek               800 - 1230

Środa               1000 - 1430

Czwartek            ……………

Piątek                800 - 1200


PEDAGOG SZKOLNY- wysłucha Cię;
- służy Ci pomocą i radą;
- skieruje do specjalisty, jeśli tego potrzebujesz;
- wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy;
- zorganizuje pomoc materialną,
jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja;


Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 
Aktualny czas
Informcje dla rodziców

 

Informacje dla rodziców naszej szkoły!!!

Losowe zdjęcie
kzjim_055
Image Detail
Ankieta
Jaki lubisz przedmiot?
 
Bezpieczna Szkoła

Konkurs Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń