Losowe zdjęcie

gorecko 20
Image Detail

Ankieta

Jaki lubisz przedmiot?
 

Sztandar

PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 20 maja 2012 12:39


CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO W GIMNAZJUM

 

IM.KS. STANISŁAWA STASZICA W UCHANIACH

Z/S W JAROSŁAWCU

 


 

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

 

Sztandar szkoły

 

ZASADY REKRUTACJI POCZTU SZTANDAROWEGO

Osoby do Pocztu Sztandarowego mogą zgłaszać wszyscy wychowawcy oraz inne organy szkoły, spośród uczniów klas programowo niższych niż najstarsza klasa w szkole, do 10 czerwca danego roku szkolnego. Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 3 osób ( jeden chłopiec i dwie dziewczynki ).

 

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

Sztandar szkoły

 

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra.

- białe rękawiczki

 

UBIÓR POCZTU SZTANDAROWEGO

Chorąży:

- ciemny garnitur, biała koszula i krawat

Asysta:

- białe bluzki i czarne spódnice

 

Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

 

SPOSÓB UDEKOROWANIA KIREM

 

Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca się w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty sztandaru.

 

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH

 

  • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

  • Uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja, Rocznicy Wysiedlenia Uchań, Odzyskania Niepodległości

  • Ceremonia ślubowania klas pierwszych.

  • Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

  • Uroczyste Msze św.

  • Uroczystości szkolne.

  • Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę.

  • Na zaproszenie do obchodów w innych szkołach.

 

Tekst roty ślubowania:

Przyjmując sztandar gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z/s w Jarosławcu

przyrzekamy uroczyście:

- nosić go dumnie i wysoko,

- przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów,

- szanować dobre imię naszego gimnazjum i kultywować jego tradycje,

- godnie reprezentować szkołę wobec społeczności,

 

Poczet sztandarowy

 

Opiekun sztandaru: Ewa Zarek

 

OBECNY SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO:

SZTANDAROWY: Michał Tryniecki kl.IIa

ASYSTA: Karolina Gałan , Paulina Gontarz, Anna Romanowska, Monika Wieczerzańska kl.IIa

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

 


 


 
free pokereverest poker revie

Logo szkoły

logo

Aktualny czas

Szkoła bez przemocy

 

Bierzemy udział w tym programie!!!

Informacje dla rodziców

 

Informacje dla rodziców naszej szkoły

Kogo gościmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości